Klasa VIIa - dziewczęta - praca zdalna

Spis tematów

 
Spis tematów

Temat 1. Kształty poezji. (18 marca)

Temat 2. Plakat w edytorze tekstu. (25 marca)

Temat 3. Dialog z maszyną. (1 kwietnia)

Temat 4. Światłem malowane. (8 kwietnia)

Temat 5. Afisz na konkurs. (15 kwietnia)

Temat 6. Plakat w PhotoFiltre. (22 kwietnia)
Temat 7. Nie taka martwa natura. (29 kwietnia)
Temat 8. Cyfrowy montaż filmu. (6 maja)
Temat 9 i 10. Projekt prezentacji.  Realizacja projektu. (13 maja i 20 maja)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1

 

 

 

 

Temat 1. Kształty poezji.

1. Zapoznaj się z tematem i wykonaj podane w nim ćwiczenia. (otwórz)
2. Wykonaj zaproponowane ćwiczenie w edytorze tekstu. (otwórz)
3. Wykonane ćwiczenie z pkt. 2, wyślij w e-mailu jako załącznik na adres: mt@spmaldyty.pl
(wysłanie pracy do sprawdzenia jest dobrowolne)
 
Powodzenia.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2

 
 

 

 

Temat 2. Plakat.

Dzisiejsze zajęcia nie powinne sprawić ci problemów. Dotyczą edytora tekstu, którego już dobrze znasz (Word). W edytorze tekstu trzeba będzie wykonać plakat i przysłać mi na pocztę. Zanim przystąpisz do wykonania plakatu zapoznaj się z tematem i wykonaj ćwiczenia, które ci proponują. Łatwiej będzie ci wykonać plakat.
 
1. Zapoznaj się z tematem. (otwórz)
2. Wykonaj w edytorze tekstu zaproponowane w temacie ćwiczenia.
3. Wykonanaj plakat w edytorze tekstu (np. Word):
- format A4,
- orentacja dowolna (pionowa/pozioma),
- tematyka dowolna (jeżeli brakuje ci pomysłu, to możesz skorzystać ze wzoru podanego poniżej),
- zadbaj o to, żeby wykazać się umiejetnościami opisanymi w temacie (wstawianie i formatowanie grafiki, wstawianie i formatowanie kształtów, ....),
- zapisz pracę nadając jej tytuł "plakat"
- wyślij plik "plakat" w e-mailu jako załącznik na mój adres: mt@spmaldyty.pl
 
Postaraj się, żeby praca dotarła do mnie do 1 kwietnia.
 
Powodzenia.
 
 
 
 
 
 

3

 

 

 

 

Temat 3. Dialog z maszyną.

Do końca kwietnia miałem otrzymać plakat do sprawdzenia (zadanie z tematu 2). Proszę nie zapomnieć. 
 
Dzisiejsze zajęcia również dotyczą edytora tekstu, czyli nic trudnego.
 
1. Zapoznaj się z tematem. (otwórz)
2. Wykonaj w edytorze tekstu zaproponowane w temacie ćwiczenia.
3. Wykonanaj w edytorze tekstu (np. Word) ćwiczenie z tematu (DIALOG) nadając taki wygląd jak TUTAJ  i korzystając ze wskazówek w temacie.
- format A4,
- orentacja pionowa,
- marginesy 2cm,
- nadaj pracy odpowiedni wygląd (taki jak we wzorze),
- zapisz pracę nadając jej tytuł "dialog",
- wyślij plik "plakat" w e-mailu jako załącznik na mój adres: mt@spmaldyty.pl
4. Pamiętaj, że wysyłanie poczty z załącznikami już przerabialiśmy i zadbaj o szczegóły (temat, przywitanie, treść, podpis, załącznik, ...).
5. Postaraj się, żeby praca dotarła do mnie do 8 kwietnia.
 
Powodzenia.
 
 
 
 
 

4

 

 

 

 

Temat 4. Światłem malowane.

 
Dzisiaj dowiesz się jak:
- poprawiać podstawowe parametry zdjęcia (jasność, kontrast, kolorystykę),
- skorygować niekorzystne krzywizny obrazu,
- wybrać odpowiedni kadr i wyeliminować niepożądane elementy na zdjęciu,
dobrać parametry zdjęcia stosownie do sposobu jego prezentowania.
 
Jak widzisz są to bardzo ważne umiejętności, gdyż bardzo często robimy zdjęcia, a następnie wykorzystujemy je np. w prezentacjach lub komuś wysyłamy. Ważne jest więc, żeby nasze zdjęcia było profesjonalne. Nauczyć się tego można wykonując ćwiczenia zawarte w temacie (temat z podręcznika).
 
Proszę pamietać z zaległych pracach (Plakat i Dialog z maszyną).
 
 
 
 
 
 

5

 

 

 

 

Temat 5. Afisz na konkurs. (15 kwietnia)

 
Przypominam o zaległych pracach (Plakat i Dialog z maszyną). Brak oceny w dzienniku świadczy o tym, że prace nie dotarły do mnie.
 
1. Zapoznaj się z tematem z podręcznika (kliknij link).
2. Zainstaluj na swoim komputerze program Photo Filtre 7.
PhotoFiltre to program do edycji zdjęć, który jest dostępny za darmo w Internecie i został zaprojektowany, aby zapewnić użytkownikom wygodne korzystanie ze wszystkich jego niesamowitych narzędzi do edycji i retuszowania zdjęć. PhotoFiltre jest dobrym substytutem Photoshopa dla użytkowników, którzy chcą wykonywać swoją pracę nad edycją obrazu w łatwy i szybki sposób.
Możesz pobrać i zainstalować go dość szybko. Program posiada mnóstwo opcji, które mogą być oszałamiające na pierwszy rzut oka, ale w już po drugim rzucie oka na opcje możesz być zaskoczony tym, jak prosto się z nich korzysta, nie mówiąc już o ich skuteczności.
3. Wykonaj afisz w programie Photo Filtr, krok po kroku tak jak proponują w temacie (podręcznik-afisz na konkurs). Nie kopiuj gotowych elementów z internetu.
4. Zapisz swoją pracę jako "afisz" z rozszerzeniem jpeg.
5. Twoja praca powinna wyglądać tak: afisz.
5. Przyślij mi ją na adres mt@spmaldyty.pl w terminie do 21 kwietnia.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Temat 6.

 

 

 

Temat 6. Plakat w PhotoFiltre.

Jeżeli nie mogłaś wykonać pracy z poprzedniej lekcji (Afisz na konkurs w PhotoFiltre), to zadaniem twoim jest wykonanie plakatu w dowolnym programie graficznym. Powinien to być plakat informujący o konkursie. Szatę graficzną, rodzaj konkursu, ...., ustal samodzielnie. Wykonaną pracę zapisz w pliku i przyślij mi ją do 29 kwietnia na adres: mt@spmaldyty.pl 
Możesz oczywiście wykonać zaległą pracę z tematu 5 według ustalonych tam zasad.
 
Jeżeli wykonałaś pracę z poprzedniej lekcji (ocena w dzienniku), to masz wolne.
 
Proszę uzupełnić zaległości w pracach z poprzednich zajęć do 29 kwietnia. O zaległościach świadczą wpisy "brak" w dzienniku.
 
 
 

Temat 7.

 
 
 

Temat 7. Nie taka martwa natura.

1. Zapoznaj się z tematem z podręcznika (kliknij link).
2. Wykonaj polecenia z podręcznika. Będziesz mogła stworzyć swój film z nieruchomych obrazów.
3. Jeżeli spodobał ci się program Photo Story 3 (darmowy do pobrania w Internecie), to spróbuj wykonać zadanie:
Wyszukaj w internecie pięć (możliwie dużych rozmiarów) obrazów Józefa Chełmońskiego, na których występują konie. Wybrane reprodukcje zapisz w swoim folderze Obrazy. Wykonaj z tych materiałów pięć filmów w programie Photo Story 3, z wykorzystaniem ruchu kamery. Tym razem nie dodawaj plansz z napisami. Nie stosuj też żadnych dodatkowych efektów. Podczas pracy pokazuj obrazy tak, aby nie pojawiały się czarne marginesy pionowe lub poziome. Czas trwania każdego z filmów to 20–30 sekund. Zapisz projekty i filmy w folderze Wideo. 
 
Z tej lekcji nie przysyłaj dla mnie żadnych materiałów. Uzupełnij zaległości, jeżeli masz.
 
 
 

Temat 8.

 

Temat 8. Cyfrowy montaż filmu.

1. Zapoznaj się z tematem z podręcznika (kliknij link).

2. Sprbóbuj zrobić film w Movie Maker korzystając ze wskazówek w materiale z podręcznika. Nie zawsze pierwszy film spełnia oczekiwania. Kolejny zapewne będzie już lepszy. 
3. Nie przysyłaj mi swojego filmu, gdyż moja poczta może tego nie wytrzymać, ale chętnie obejrzę go po powrocie do szkoły. 
 
 
 
 

Temat 9.

 
 
 

Temat 9. Projekt prezentacji. (13 maja)

Przez najbliższe zajęcia (13 i 20 maja) pracować będziecie zdalnie w grupach nad prezentacją.

Zadaniem waszym będzie:

I. Dobrać się w grupy 3-4  osobowe. Proszę podziału tego dokonać 13-14 maja. Jeżeli same nie dobierzecie się w grupy 3-4 osobowe, to dokonam podziału wg dziennika.
2. Przydzielić role członkom grupy.
1. Kierownik.
Kierownik – osoba, która dobrze zna dziedzinę będącą tematem prezentacji, jest dobrym organizatorem i pomysłodawcą.
2. Grafik.
Grafik – osoba z uzdolnieniami plastycznymi, mająca poczucie estetyki.
3. Redaktor techniczny.
Redaktor techniczny – osoba sprawnie posługująca się narzędziami technologii informacyjnej, programem PowerPoint oraz innymi potrzebnymi aplikacjami.
4. Sekretarz (jeżeli grupa będzie 4-osobowa).
Sekretarz – osoba zbierająca informacje od członków zespołu i gromadząca materiały, przypominająca wszystkim o ich zadaniach, terminach i spotkaniach.
3. Uzgodnić temat projektu.
Oto przykładowe tematy projektów.
- Chcę pojechać do... (opis miejsca wymarzonej podróży).
- Byliśmy na… (reportaż z wycieczki szkolnej).
- Wschodnie sztuki walki (pochodzenie, historia, teraźniejszość).
- Pomiary z komputerem (interfejs pomiarowy – fizyka).
- O obrotach brył (grafika 3D – geometria).
- Wszechświat daleki czy bliski? (mapa nieba w komputerze).
- .....
4. Uzgodnić z nauczycielem informatyki temat prezentacji. (do 15 maja)
5. Przygotować ramowy scenariusz prezentacji.
Na tym etapie należy określić zakres tematyczny prezentacji i jej zawartość. Ramowy scenariusz powinien być zatwierdzony przez nauczyciela przedmiotu.
6. Wyszukiwanie i gromadzenie informacji.
Zbieranie tekstów, danych i ilustracji z różnych źródeł. Na bieżąco należy tworzyć bibliografię, czyli spis źródeł wykorzystywanych podczas tworzenia prezentacji, a więc zapisywać teksty w edytorze (Kopiuj i Wklej specjalnie – Tekst niesformatowany), a także gromadzić (dodawać do Ulubionych) hiperłącza, czyli adresy stron, z których czerpiecie materiały.
7. Opracowanie szczegółowego scenariusza prezentacji. (do 19 maja)
Powinien on zawierać treści, które będą zawarte w prezentacji, wykorzystywane źródła oraz szczegóły techniczne.
Przykładowy scenariusz prezentacji: "O obrotach brył"
Programy do tworzenia konstrukcji geometrycznych (Geogebra, CaRMetal, Cabri).
Programy do obrazowania grafiki trójwymiarowej (Blender, 3D Studio Max lub nowa wersja 3ds Max).
Przykładowe konstrukcje figur.
Przykładowe konstrukcje brył.
Przykłady obracania różnych brył.
Zastosowania programów do tworzenia grafiki trójwymiarowej.
Przykładowe źródła:
encyklopedie, podręcznik do matematyki,
Wikipedia (pl.wikipedia.org/),
strona główna programu Geogebra (www.geogebra.org/),
strona główna programu CaRMetal (czyli Cyrkiel i Linijka, db-maths.nuxit.net/CaRMetal/),
strona główna programu Blender (www.blender.org/, w wersji angielskiej).
8. Przygotowanie prezentacji. (do 25 maja)
Opracowanie i przygotowanie materiałów w formie elektronicznej (np. pliki z tekstami, pobranymi ilustracjami, zeskanowanymi zdjęciami, wykonanymi rysunkami). Ten etap wymaga podziału pracy. Należy przygotować poszczególne elementy, a następnie połączyć je w całość.
9. Pokaz prezentacji.
Polega na wygłoszeniu referatu ilustrowanego prezentacją przygotowaną na komputerze. Ten element możliwy będzie do realizacji pop powrocie do szkoły.
10. Poinformować nauczyciela (do czwartku - 14 maja) o:
- składzie grupy
- przydzielonych rolach
 
Nad prezentacją pracować będziecie w chmurze. Każda grupa otrzyma szablon prezantacji.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Materiały archiwalne:
1. Ciąg Fibonacciego w Scratchu.
Copyright ©2017 Gimnazjum w Małdytach, All Rights Reserved.