Proszę Państwa, ponieważ uczniowie mają w domu różne możliwości techniczne w zakresie pracy zdalnej z informatyki, jeżeli uczeń nie wykona pracy, nie stawiam ocen niedostatecznych. Jeżeli możliwości techniczne lub kompetencje nie pozwalają na wykonanie pracy, proszę nie zmuszać dzieci do ich wykonania. Uczeń może zwracać się z pytaniami dotyczącymi pracy i poprawiać oceny. Proszę jednak zachęcać dzieci do wykonywania i wysyłania prac, gdyż dla mnie jest to jedyne potwierdzenie, że zagadnienie zostało zrealizowane. Widząc ile prac zostało przysłanych i jaka jest ich wartość, wiem jakie zagadnienia trzeba będzie przerobić ponownie na lekcjach. Zdecydowana większość przysyłanych prac oceniana jest na 4, 5 i 6. Trójki zdarzają się sporadycznie, a 2 i 1 nie ma. Proszę na bieżąco informować mnie o trudnościach w pracy zdalnej z informatyki.
 
Michał Tymczyna
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na lekcjach korzystaliście z programu Scratch. Część z was ma swoje konta w tym programie. Ponieważ czeka nas praca zdalna, proszę wszytkich uczniów klas 4 - 8 o załażenie kont na http://scratch.mit.edu (oczywiście za zgodą rodziców).
 
Scratch to język programowania i społeczność internetowa, w której dzieci mogą programować i udostępniać interaktywne media, takie jak historie, gry i animacje z ludźmi z całego świata. Gdy dzieci tworzą w Scratchu, uczą się myśleć kreatywnie, współpracować i rozumować systematycznie. Scratch jest zaprojektowany i utrzymywany przez grupę Lifelong Kindergarten w MIT Media Lab.
 
Instalacja programu Scratch, zakładanie konta - YouTube
Zakładanie konta i instalacja programu Scratch - instrukcja z podręcznika
 

Witam serdecznie 
Copyright ©2017 Gimnazjum w Małdytach, All Rights Reserved.